Cymysgeddau Hadau Cynllun Sicrwydd Achub Peillwyr

Waun Las yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Plannwch y tu allan yn yr hydref ar dir moel neu yn eich lawnt, gan grafu’r arwyneb cyn plannu.  Gadewch i’r planhigion flodeuo a hadu cyn eu torri yn ôl a chodi’r toriadau.  Bydd rhai rhywogaethau lluosflwydd sy’n byw’n hwy yn cymryd amser i sefydlu a blodeuo.

Hadau wedi eu cynaeafu, eu prosesu a’u pecynnu yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.  Bod tro y byddwch yn prynu byddwch yn cefnogi cenhadaeth yr Ardd Fotaneg.

Sylwadau wedi cau.