Sebon Aur yr Ardd

£7.99

Clirio

Disgrifiad

Mae’r sebonau Aur yr Ardd wedi eu creu gan ddefnyddio cynnyrch y gwenyn yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, ac maent wedi’u gwneud â llaw a’u pecynnu â llaw yn ofalus mewn pecynnau heb blasting.  

Ar gael yn unig o Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Sebon Mêl (100g)

Sebon Mêl a Lafant (100g)

Sebon Mêl a Mynawyd y Bugail Rhosynnog (100g)

Rydym ond yn gallu danfon nwyddau o fewn y DU, gan gynnwys  Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw. Cludiant am ddim – gweler ein telerau ac amodau am fanylion.

Gwybodaeth ychwanegol

Scent

Sebon Mêl (100g), Sebon Mêl a Lafant (100g), Sebon Mêl a Mynawyd y Bugail Rhosynnog (100g)