Garden’s Gold Soap

Mae’r sebonau Aur yr Ardd wedi eu creu gan ddefnyddio cynnyrch y gwenyn yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, ac maent wedi’u gwneud â llaw a’u pecynnu â llaw yn ofalus mewn pecynnau heb blasting.  

Ar gael yn unig o Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Sylwadau wedi cau.