Celtic Herbal Cymru – Bocs Anrheg i Fabi a Mam

£26.99

In stock

Disgrifiad

Gwnaed â llaw yng Nghonwy, Cymru. Cynnyrch naturiol safonol. Defnyddir cynhwysion o’r radd flaenaf ar gyfer creu
cynnyrch unigryw i ymlacio a boddhau’r corff a’r enaid.

Bocs arbennig prydfaith yn cynnwys:

Olew Tylino i Fabi gyda Camil a Calendula 100ml
Hufen Cewin gyda Camil a Calendula 75g
Olew Tylino Maethlon i Mam 100ml
Cannwyll Teithio Naturiol Soi gyda Lavant 20g

Rydym ond yn gallu danfon nwyddau o fewn y DU, gan gynnwys  Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw. Cludiant am ddim – gweler ein telerau ac amodau am fanylion.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi …