Canhwyllau Cŵyr Gwenyn

£2.25

Clirio

Disgrifiad

Canhwyllau 100% naturiol sydd wedi eu tywallt gan law gan ddefnyddio cŵyr gwenyn o Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Honnir bod gan ganhwyllau cŵyr gwenyn sawl budd iechyd, gan gynnwys niwtraleiddio llygryddion aer, cynorthwyo mewn lleihau straen ac ymlacio gyda’u harogl mêl melys, naturiol ac mae’r golau ohonynt yn bur ac yn agos iawn at olau haul naturiol sy’n gallu lleihau straen ar y llygaid a lleihau’r tebygolrwydd o gael pen tost.

  • Cannwyll fach gyda gwenynen
  • Cannwyll colofn gyda gwenyn

Gall y siâp a’r maint amrywio.

 

Rydym ond yn gallu danfon nwyddau o fewn y DU, gan gynnwys  Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw. Cludiant am ddim – gweler ein telerau ac amodau am fanylion.

Gwybodaeth ychwanegol

Design/Dyluniad

Cannwyll fach gyda gwenynen, Cannwyll colofn gyda gwenyn