Uncategorized

Hidlo rhestr

 1. Garden’s Gold Soap

  Mae’r sebonau Aur yr Ardd wedi eu creu gan ddefnyddio cynnyrch y gwenyn yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, ac maent wedi’u gwneud â llaw a’u pecynnu â llaw yn ofalus mewn pecynnau heb blasting.   Ar gael yn unig o Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

  Darllen rhagor
 2. Mêl Aur yr Ardd

  Mêl o’r gwenyn yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Yn gartref i tua hanner miliwn o wenyn, mae’r Ardd Fotaneg yn ferw o weithgaredd dros y rhan fwyaf o’r flwyddyn.  Dewch i ymweld â’r Gardd Wenyn i weld yn union pa gwch mae eich mêl wedi tarddu.  (Bydd angen gwybodaeth o’r label). Mae’r ymchwil gan Dîm […]

  Darllen rhagor
 3. Cymysgeddau Hadau Cynllun Sicrwydd Achub Peillwyr

  Waun Las yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Plannwch y tu allan yn yr hydref ar dir moel neu yn eich lawnt, gan grafu’r arwyneb cyn plannu.  Gadewch i’r planhigion flodeuo a hadu cyn eu torri yn ôl a chodi’r toriadau.  Bydd rhai rhywogaethau lluosflwydd sy’n byw’n hwy yn cymryd amser i sefydlu a blodeuo. Hadau […]

  Darllen rhagor
 4. Sprouting Pencil

  Mae’r cofnod blog hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain. Ewch i gofnodion blog diweddaraf yn Gymraeg.

  Darllen rhagor
 5. Tote Bag

  Mae’r cofnod blog hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain. Ewch i gofnodion blog diweddaraf yn Gymraeg.

  Darllen rhagor
 6. Jin Waun Las

  Wedi’i enwi ar ôl ein Gwarchodfa Natur Genedlaethol, Waun Las, mae’r jin sych Llundain hwn yn tynnu sylw at rywogaethau planhigion brodorol sy’n gyfeillgar i beillwyr ac, wrth gwrs, yn dathlu’r mêl a gynhyrchwyd gan wenyn Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.   Wedi’i ddistyllu ar ein cyfer gan “The Gower Gin Company“, mae gan y jin […]

  Darllen rhagor