Mae Antiques Roadshow yn dod i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Gwener 19 Gorffennaf 2019.

Mae Antiques Roadshow yn dod i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Gwener 19 Gorffennaf 2019.

Ymunwch â Fiona Bruce a’i thîm o arbenigwyr a fydd yn pennu gwerth eich trysorau teuluol a bargeinion a ddarganfuwyd mewn arwerthiannau cist car.

Meddai’r cynhyrchydd Robert Murphy: “Rydym yn edrych ymlaen at gwrdd â nifer fawr o bobl yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol ac ni allant aros i weld pa fath o wrthrychau diddorol wnaiff ymddangos o’r atig.

Mae’n ddiwrnod gwych allan i’r teulu a gallwch weld sut rydym yn creu un o raglenni mwyaf poblogaidd BBC One. Bydd ein tîm o arbenigwyr wrth law i helpu ymwelwyr i ddysgu hanes cudd eu heitemau.”

Meddai David Hardy, Pennaeth Marchnata’r Ardd Fotaneg: “Mae hyn yn newyddion gwych – ar gyfer yr Ardd, ar gyfer Sir Gaerfyrddin a Chymru. Bydd yn ddiwrnod bythgofiadwy.”

Mae pob digwyddiad ‘Roadshow’ yn atynnu miloedd o bobl, sy’n dod i ddarganfod os oes ganddynt gampwaith colledig a hanes difyr eu heitemau. Mae tua 15,000 o eitemau yn cael eu harfarnu yn ystod pob un sioe gan arbenigwyr ‘Roadshow’, gyda thua 60 ohonynt yn cael eu ffilmio am y sioe.

Antiques Roadshow yw un o raglenni ffeithiol mwyaf poblogaidd y BBC gyda dros chwe miliwn o wylwyr rheolaidd pob nos Sul.

Mae Fiona Bruce wedi cyflwyno’r sioe am y 12 mlynedd diwethaf: “Mae cymaint o’r hyn y gwelwch ar Antiques Roadshow yn ymwneud â stori’r eitem a’i pherchennog, yn ogystal â’i werth. Rydym wastad yn croesawu pobl gydag eitemau sydd gyda stori arbennig iddo, sy’n gallu fod yn gyffrous, teimladwy, doniol, neu ar adegau’r tri i gyd. Neu, gall yr eitem ddweud rhywbeth amdanom ni ein hunain.

“Hyd yn oed ar ôl yr holl flynyddoedd hyn, mae gan bobl y pethau mwyaf anhygoel yn eu hatigau a’u garejis ac ni allaf aros i weld beth welwn yn ystod 2019.”

Mae mynediad i’r sioe am ddim ac mae croeso i bawb, does dim angen archebu tocynnau ymlaen llaw. Mae yna dâl parcio o £5.