Cynnig Arbennig ar gyfer Darparwyr Llety Twristiaid

Rydym yn edrych ymlaen at dymor ardderchog arall yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 

Ac, fel erioed, rydym ni yn dibynnu ar eich cymorth a’ch cefnogaeth wrth annog eich gwesteion i ddod yn ymwelwyr.

Mae yna ddigonedd yma i bawb, o’r gwrw garddio i deuluoedd sy’n chwilio am ddiwrnod gwych.

Mae gennym Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydain, gydag arddangosfeydd hedfan ardderchog POB dydd.

Mae gennym y Plas Pili-pala penigamp, gyda’i gasgliad syfrdanol o loÿnnod byw o goedwigoedd glaw ledled y byd. Ynghyd a theithiau cerdded hyfryd yn y coetir a chaeau blodau gwyllt o’i gwmpas ein mwclis o lynnoedd prydferth.

Mae gennym raglen ddigwyddiadau llawn, gan gynnwys trafodaethau, teithiau, carfio pren, ceir, planhighion cigysgol, mor ladron, parti tywysoges, cerddioriaeth a llawer mwy. Mae ein raglan “Gweithgareddau ar gyfer pawb” ar mlaen pob dydd trwy gwyliau ysgol, yn cynnwys llwyth o hwyl naturiol. A paid ag anghofio bod bob Dydd Llun a Dydd Gwner yn Diwnod I Chi a’ch Ci.

Rydw i’n cysylltu â chi nawr i weld a hoffech barhau i dderbyn ein tocynnau disgownt er mwyn i chi eu trosglwyddo i’ch gwesteion.

Mae gennym del mynediad iddyn nhw o 20% i ffwrdd’.

Os rydych chi eisiau’r tocynnau gostgyniad, e-bostiwch fi ac fe wnawn ni ei danfon nhw mas mor gynted â phosib.

Rydyn ar Facebook (a gyda 23,527 likes), a Twitter (10,477 dilynwyr) ac mae gennyn cyfrif Instagram (4,716 dilynwyr) felly gwnewch bopeth rydych chi’n gallu o mewn cylchoedd cyfryngau cymdeithasol – rydym yn hapus i ‘retweet’ neu/a ail-bostio cynigion sydd ar gael gennych a/neu unrhyw beth arall rydych chi am i ni ei wneud. . . Rhowch wybod i ni, oherwydd weithiau mae angen ein gwthio!

Rydw i hefyd yn fwy na pharod i ystyried unrhyw syniadau sydd gennych i ni gydweithio.

Diolch yn fawr iawn
David Hardy

david.hardy@gardenofwales.org.uk

O.N. Os oes angen lluniau o’r Ardd am eich gwefan, pamffledi neu unrhyw reswm arall, maent ar gael yn rhwydd ac yn rhad ac am ddim.
Os ydych am gael eich llety i ymddangos ar ein gwefan, 
cewch olwg ar adran ‘llety’, danfonwch ychydig frawddegau addas ac fe wnawn lwytho nhw i’r wefan.

https://garddfotaneg.cymru/accommodation/