Cynnig Arbennig ar gyfer Darparwyr Llety Twristiaid

Er gwaethaf popeth (!), Rydym yn edrych ymlaen at dymor gwych arall yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Ac, fel erioed, rydym ni yn dibynnu ar eich cymorth a’ch cefnogaeth wrth annog eich gwesteion i ddod yn ymwelwyr.

Mae yna ddigonedd yma i bawb, o’r gwrw garddio i deuluoedd sy’n chwilio am ddiwrnod gwych.

Mae yna’r dirwedd wych newydd ar gyfer 2021 wedi’i hadfer gyda llawer o lwybrau, wedi’i chynllunio’n berffaith i gludo ymwelwyr yn uniongyrchol i’r rhaeadr wedi’i hadfer, llynnoedd newydd a phontydd. Manteisiwch ar y cyfle hwn i gymryd natur i mewn yng nghwmni blodau gwyllt, glas y dorlan, dyfrgwn, gloÿnnod byw brwmstan a llawer o ryfeddodau eraill.

Mae gennym hefyd y Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydain anhygoel, gydag arddangosfeydd hedfan anhygoel BOB diwrnod. Mae’n gyfle unigryw i ddod yn agos a phersonol gydag amrywiaeth o dylluanod, barcutiaid, cudyll coch, hebogau ac eryrod.

Gwyliwch allan hefyd am ein rhaglen o ddigwyddiadau sy’n cynnwys gweithgareddau ar gyfer plant cyn-ysgol, teulu, cefnogwyr gardd a phobl sy’n hoff o fyd natur. Mae ein holl weithgareddau’n canolbwyntio ar gynnig bagiau o hwyl naturiol yn yr awyr agored. A pheidiwch ag anghofio: mae pob dydd Llun a phob dydd Gwener yn Ddiwrnod i Chi ar Ci, yn ogystal â phenwythnos cyntaf pob mis.

Rydw i’n cysylltu â chi nawr i weld a hoffech barhau i dderbyn ein tocynnau disgownt er mwyn i chi eu trosglwyddo i’ch gwesteion.

Mae gennym del mynediad iddyn nhw o 20% i ffwrdd’.

Os rydych chi eisiau’r tocynnau gostgyniad, e-bostiwch fi ac fe wnawn ni ei danfon nhw mas mor gynted â phosib.

Rydyn ar Facebook (a gyda 27,317 likes), a Twitter (11,371 dilynwyr) ac mae gennyn cyfrif Instagram (6,984 dilynwyr) felly gwnewch bopeth rydych chi’n gallu o mewn cylchoedd cyfryngau cymdeithasol – rydym yn hapus i ‘retweet’ neu/a ail-bostio cynigion sydd ar gael gennych a/neu unrhyw beth arall rydych chi am i ni ei wneud. . . Rhowch wybod i ni, oherwydd weithiau mae angen ein gwthio!

Rydw i hefyd yn fwy na pharod i ystyried unrhyw syniadau sydd gennych i ni gydweithio.

Diolch yn fawr iawn
David Hardy

david.hardy@gardenofwales.org.uk

O.N. Os oes angen lluniau o’r Ardd am eich gwefan, pamffledi neu unrhyw reswm arall, maent ar gael yn rhwydd ac yn rhad ac am ddim.
Os ydych am gael eich llety i ymddangos ar ein gwefan, 
cewch olwg ar adran ‘llety’, danfonwch ychydig frawddegau addas ac fe wnawn lwytho nhw i’r wefan.

https://garddfotaneg.cymru/blogs/accommodation/