Eitemau Newyddion

Datganiadau newyddion - fel blogbost ond mwy corfforaethol

Hidlo rhestr

 1. Ardd ar Gau

  Ni fydd yr Ardd ar agor i’r cyhoedd heddiw, nac yn y dyfodol agos.

  Darllen rhagor
 2. Plas Pilipala yn ôl Ar Agor

  Dewch i weld ein pilipalod lliwgar hardd o bob rhan o’r byd trofannol.

  Darllen rhagor
 3. Penblwydd hapus i ni

  Mae’n 20fed pen-blwydd ar Fai 24ain 2020 ac mae gennym barti wedi’i gynllunio ar gyfer cyn staff a gwirfoddolwyr

  Darllen rhagor
 4. Mwg Thermol Bambŵ

  Coffi Am Ddim gyda phob mwg!

  Darllen rhagor
 5. Cynnig Arbennig ar gyfer Darparwyr Llety Twristiaid

  Yn galw pob darparwr llety twristiaeth (B&G, gwestai, tai gwestai, parciau gwyliau ac ati). Dysgwch mwy am ostyngiadau mynediad i’r Ardd i chi a’ch gwesteion

  Darllen rhagor
 6. Llawenydd mis Ionawr yn yr Ardd

  Teithiau cerdded anhygoel, sgyrsiau hynod ddiddorol, digwyddiadau gwych, cyrsiau penigamp a mynediad AM DDIM yn ystod yr wythnos ym mis Ionawr – dyna sydd ar gael yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru y mis hwn

  Darllen rhagor