Eitemau Newyddion

Datganiadau newyddion - fel blogbost ond mwy corfforaethol

Hidlo rhestr

 1. Creu hafan wanwyn arbennig ar gyfer peillwyr

  Am dyfu planhigion sy’n berffaith ar gyfer peillwyr? 10 planhigyn i ddechrau tyfu’r hydref yma.

  Darllen rhagor
 2. Yr Ardd Fotaneg yn cael ei henwebu ar gyfer gwobr fyd-eang ddisglair

  Mae atyniad newydd sbon yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru wedi cael ei enwebu ar gyfer prif wobr ryngwladol.

  Darllen rhagor
 3. Mae yna atyniad newydd sbon ar gyfer ymwelwyr yn Sir Gaerfyrddin

  Mewn dyffryn coediog prydferth wedi’i amgylchynu gan ddŵr, mae yna brofiad arbennig iawn yn aros i gael ei ddarganfod.

  Darllen rhagor
 4. Mae’r Ardd ar agor

  Mae yr Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar agor. Rydyn ni wrth ein boddau yn gallu croesawu ein hymwelwyr ac aelodau yn ôl i’r Ardd Fotaneg! Nawr ein bod wedi ailagor, gobeithiwn y byddwch yn mwynhau’r parcdir wedi’i adfer. Cymerwch gip ar y mapiau sydd wedi’u lleoli o amgylch yr Ardd ac ewch i archwilio yn […]

  Darllen rhagor
 5. Blodau gwyllt yn llesol? Chwilio am wyddonwyr gwerin medrus ar gyfer astudiaeth yn y DG – ac i helpu ysbytai’r GIG i flodeuo

  Mae angen criw o arddwyr amatur o bob rhan o’r DG ar gyfer prosiect ymchwil newydd i edrych ar fuddiannau tyfu planhigion, gwirfoddoli a chymunedau ar-lein

  Darllen rhagor
 6. Gwenyn Mêl yn Haneswyr: Gwenyn mêl yn amlygu’r modd y mae ein tirwedd flodau wedi newid dros y 65 mlynedd diwethaf

  Mae gwenyn mêl wedi bod yn helpu ymchwilwyr o Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru i olrhain sut y mae caeau, gwrychoedd, mannau gwyllt a gerddi y Deyrnas Unedig wedi newid ers yr 1950au.

  Darllen rhagor