Eitemau Newyddion

Hidlo rhestr

 1. Ystâd Middleton

  Sefydlwyd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn y flwyddyn 2000, a hynny er mwyn creu gardd fotaneg newydd ar gyfer y mileniwm newydd. Rydym yn ymrwymedig i waith ymchwil a chadwraeth bioamrywiaeth, cynaliadwyedd, dysgu gydol oes a mwynhad ein hymwelwyr. Mae’r Ardd Fotaneg wedi’i lleoli ar safle Ystad Middleton, ac rydym wedi bod yn archwilio hanes […]

  Darllen rhagor
 2. Pot Blodyn – Ar Agor

  Mae ein Canolfan Garddio a Gwerthu Planhigion ar agor.

  Darllen rhagor
 3. Talu Teyrnged i’r diweddar D.T. Davies

  Tributes have been pouring in for David Thomas Davies OBE – known universally as D.T. – who has died at the age of 101

  Darllen rhagor
 4. Arwyddion da gan wenyn prysur yn haul y gwanwyn

  Er gwaetha’r ffaith fod yr Ardd ynghau dros dro, mae’r gwaith yn parhau – ym mhob cornel! Mae Lynda Gwenyn wedi manteisio ar y tywydd godidog i “fwrw golwg ar y merched” am y tro cyntaf y tymor hwn

  Darllen rhagor
 5. Ardd ar Gau

  Ni fydd yr Ardd ar agor i’r cyhoedd heddiw, nac yn y dyfodol agos.

  Darllen rhagor
 6. Plas Pilipala yn ôl Ar Agor

  Dewch i weld ein pilipalod lliwgar hardd o bob rhan o’r byd trofannol.

  Darllen rhagor