Eitemau Newyddion

Hidlo rhestr

 1. Casgliad prin yn abwyd i gasglwyr creiriau

  Bydd gwialenni, riliau, plu a llyfrau pysgota prin yn abwyd i gasglwyr a selogion fel ei gilydd yn Ffair Greiriau a Marchnad Nwyddau Clasurol Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ddydd Sadwrn a dydd Sul 5-6 Hydref

  Darllen rhagor
 2. Hysbysiad i Ymwelwyr – Cau’r Tŷ Gwydr Mawr Dros Dro

  Bydd y Tŷ Gwydr Mawr ar gau i’r cyhoedd ar Ddydd Iau 26ain a Dydd Gwener 27ain o Fedi

  Darllen rhagor
 3. Amser i rannu

  Cofiwch mai Mis Medi yw’r mis y gall aelodau dod â ffrind am ddim i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

  Darllen rhagor
 4. Prosiect llesiant ysbrydoledig yn falm i’r enaid

  Mae prosiect newydd gwerth £1.3 miliwn, sy’n debygol o hybu lles pobl, planhigion a pheillwyr Cymru, wedi cael sêl bendith

  Darllen rhagor
 5. Gardd Wefreiddiol yn cyrraedd y Rhestr 500 Uchaf

  Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yw, heb amheuaeth, un o erddi mwyaf rhyfeddol Prydain … yn llawn haeddu diwrnod cyfan i’w harchwilio

  Darllen rhagor
 6. Cynnig Arbennig ar gyfer Darparwyr Llety Twristiaid

  Rydym yn edrych ymlaen at dymor ardderchog arall yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru  Ac, fel erioed, rydym ni yn dibynnu ar eich cymorth a’ch cefnogaeth wrth annog eich gwesteion i ddod yn ymwelwyr. Mae yna ddigonedd yma i bawb, o’r gwrw garddio i deuluoedd sy’n chwilio am ddiwrnod gwych. Mae gennym Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydain, gydag arddangosfeydd […]

  Darllen rhagor