Eitemau Newyddion

Datganiadau newyddion - fel blogbost ond mwy corfforaethol

Hidlo rhestr

 1. Blodau gwyllt yn llesol? Chwilio am wyddonwyr gwerin medrus ar gyfer astudiaeth yn y DG – ac i helpu ysbytai’r GIG i flodeuo

  Mae angen criw o arddwyr amatur o bob rhan o’r DG ar gyfer prosiect ymchwil newydd i edrych ar fuddiannau tyfu planhigion, gwirfoddoli a chymunedau ar-lein

  Darllen rhagor
 2. Gwenyn Mêl yn Haneswyr: Gwenyn mêl yn amlygu’r modd y mae ein tirwedd flodau wedi newid dros y 65 mlynedd diwethaf

  Mae gwenyn mêl wedi bod yn helpu ymchwilwyr o Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru i olrhain sut y mae caeau, gwrychoedd, mannau gwyllt a gerddi y Deyrnas Unedig wedi newid ers yr 1950au.

  Darllen rhagor
 3. Ewch ati i hau a thyfu er mwyn creu eich dôl fach eich hun

  Trawsnewidiwch eich lawnt trwy greu dôl – mae’n haws nag yr ydych yn ei feddwl.

  Darllen rhagor
 4. Jin Waun Las

  Yn cyflwyno ‘Waun Las’, Jin Sych Llundain a wnaed gan ddefnyddio planhigion sy’n gyfeillgar i beillwyr a mêl o’n gwenyn.

  Darllen rhagor
 5. Mae Bwrdd Ymddiriedolwyr yr Ardd yn tyfu

  Mae’n bleser gan Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru gyhoeddi penodiad pum Ymddiriedolwr newydd

  Darllen rhagor
 6. Sebon Aur yr Ardd Newydd

  Mae cynhyrchion newydd cyffrous yn ymuno â’r dewis o nwyddau Aur yr Ardd, ar gael yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn unig.  Mae tri sebon newydd hyfryd nawr ar werth yn Siop Rhoddion yr Ardd Fotaneg – Sebon Mêl, Sebon Mêl a Lafant a Sebon Mêl a Mynawyd y Bugail Rhosynnog. Mae’r sebonau hyn wedi eu […]

  Darllen rhagor