Eitemau Newyddion

Datganiadau newyddion - fel blogbost ond mwy corfforaethol

Hidlo rhestr

 1. Cynllun Sicrwydd Achub Peillwyr

  Bydd ymgyrch newydd i ddiogelu peillwyr yn rhoi diwedd ar y gêm rwlét yr ydym yn ei chwarae bob tro y byddwn yn prynu planhigyn.

  Darllen rhagor
 2. Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar agor

  Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn agored i’r cyhoedd eto o ddydd Llun 6 Gorffennaf ymlaen.

  Darllen rhagor
 3. Ystâd Middleton

  Sefydlwyd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn y flwyddyn 2000, a hynny er mwyn creu gardd fotaneg newydd ar gyfer y mileniwm newydd. Rydym yn ymrwymedig i waith ymchwil a chadwraeth bioamrywiaeth, cynaliadwyedd, dysgu gydol oes a mwynhad ein hymwelwyr. Mae’r Ardd Fotaneg wedi’i lleoli ar safle Ystad Middleton, ac rydym wedi bod yn archwilio hanes […]

  Darllen rhagor
 4. Pot Blodyn – Ar Agor

  Mae ein Canolfan Garddio a Gwerthu Planhigion ar agor.

  Darllen rhagor
 5. Talu Teyrnged i’r diweddar D.T. Davies

  Tributes have been pouring in for David Thomas Davies OBE – known universally as D.T. – who has died at the age of 101

  Darllen rhagor
 6. Arwyddion da gan wenyn prysur yn haul y gwanwyn

  Er gwaetha’r ffaith fod yr Ardd ynghau dros dro, mae’r gwaith yn parhau – ym mhob cornel! Mae Lynda Gwenyn wedi manteisio ar y tywydd godidog i “fwrw golwg ar y merched” am y tro cyntaf y tymor hwn

  Darllen rhagor