Eitemau Newyddion

Hidlo rhestr

 1. Gardd sy’n blodeuo yn cyrraedd yr uchelfannau

  Newyddion dda i’r Ardd!

  Darllen rhagor
 2. Mae trysorau Cymru yn ganolbwynt i deledu arbennig

  BBC TV’s Bargain Hunt is back at the Botanic Garden this weekend aiming to bring the hammer down on some more sparkling daytime TV offerings

  Darllen rhagor
 3. Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran yn y Dwyathlon Blodau Gwyllt!

  Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran yn y Dwyathlon Blodau Gwyllt ar Fawrth 10 yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru! Roedd hi’n ddiwrnod gwych a dylech chi i gyd fod yn falch iawn ohonoch chi’ch hun.

  Darllen rhagor
 4. Mae Antiques Roadshow yn dod i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Gwener 19 Gorffennaf 2019.

  Mae Antiques Roadshow yn dod i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Gwener 19 Gorffennaf 2019

  Darllen rhagor
 5. Edrych yn ôl a symud ymlaen:

  Cyfarwyddwr Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Huw Francis, yn rhagweld blwyddyn gyffrous a llwyddiannus arall yn yr Ardd

  Darllen rhagor
 6. Cadw’n heini – Am DDIM!

  A yw’n dechrau edrych petai’r Nadolig wedi cael effaith mawr arnoch? Wel, mae hi yn flwyddyn newydd ac efallai’n amser i gadw’n heini? Pam na wnewch chi gadw i’ch addunedau’r Flwyddyn Newydd drwy losgi’r calorïau gyda 568 erw o’r Ardd Fotaneg Genedlaethol fel cefndir AM DDIM?

  Darllen rhagor