Eitemau Newyddion

Datganiadau newyddion - fel blogbost ond mwy corfforaethol

Hidlo rhestr

 1. Dychweliad i Huw fel Cyfarwyddwr newydd yr Ardd

  Dychweliad i Huw fel Cyfarwyddwr newydd yr Ardd

  Darllen rhagor
 2. Cerdded y Parc Dŵr

    Mae yna gyfle unigryw’r Dydd Sadwrn yma (Ebrill 23) i weld y cynlluniau i adfer beth oedd un o barciau dŵr hynaf Prydain. Wrth i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru caboli ei gynlluniau am yr ailddatblygiad o’r tirlun hanesyddol, gwahoddir 30 o bobl i ymuno â pheirianwyr Mann Williams a chlywed yn uniongyrchol amdano’r dyluniad, […]

  Darllen rhagor
 3. ‘Goroeswraig’ yn Goeden Gymreig y Flwyddyn

   Fe fydd derwen yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol, a achubwyd trwy ddamwain flynyddoedd lawer yn ôl, yn chwifio’r faner dros Gymru yn Ewrop Mae pobl Cymru wedi dewis derwen sydd erbyn hyn yn sefyll yn falch yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol fel Coeden Gymreig y Flwyddyn ar gyfer 2015. Fe dderbyniodd y goeden, a fedyddiwyd […]

  Darllen rhagor
 4. Gweiddi dros y Gwenyn

  Mae gwaith ymchwil sy’n cael ei wneud yng Ngardd Fotaneg Genesdlaethol Cymru yn caniatáu inni ddeall mwy am wenyn mêl a pheillwyr eraill. Mae colli cynefin, plâu, clefydau a newid yn yr hinsawdd wedi achosi dirywiad yn niferoedd pryfed sy’n peillio, ond mae gwaith gwyddonwyr yn yr Ardd yn amcanu at helpu’r pryfyn hwn i ymladd […]

  Darllen rhagor
 5. Yr Ardd yn Chwilio am Arddwyr Ifainc

    Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn lansio cynllun prentisio ar gyfer garddwyr ifainc y dyfodol. Disgrifiwyd y cynllun newydd, a gyhoeddwyd ar Ddydd Gwener, Mai 15, gan y Curadur, Simon Goodenough, fel “datblygiad arloesol i’r Ardd ac i arddwriaeth yng Nghymru”. Bydd recriwtio yn dechrau’n fuan, a bydd y lleoliadau cyntaf yn dechrau ym […]

  Darllen rhagor
 6. Pan fo Ymgysylltu â Natur yn Chwarae Plant Bach

  Cynhelir Diwrnod Chwarae, diwrnod cenedlaethol sy’n dathlu chwarae yn y DG, ar y Dydd Mercher cyntaf ym mis Awst, Awst 5ed eleni – ac mae’r Ardd Fotaneg Genedlaethol yn gwneud ei rhan. Dechreuwyd Diwrnod Chwarae fel dathliad o hawliau plant i chwarae, ynghyd â phwylseisio pwysigrwydd chwarae yn yr awyr agored ym mywydau plant. Mae […]

  Darllen rhagor