Eitemau Newyddion

Datganiadau newyddion - fel blogbost ond mwy corfforaethol

Hidlo rhestr

 1. Technoleg y 21ain ganrif i ddatguddio Atlantis colledig yr Ardd?

  Mae arbenigwyr seismig wedi bod yn archwilio tirlun hanesyddol cuddiedig yr Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru i ddatrys dirgelwch sy’n degawdau-oed.

  Darllen rhagor
 2. ‘Haf i’r Pilipala’ y flwyddyn nesaf

  Mae’n rhaid i ni wneud yr haf nesaf yn Haf i’r Pilipala – a rhaid i’r gwaith dechrau nawr

  Darllen rhagor
 3. Yr Ardd ar y newyddion

  Mae tymor yr haf eisoes wedi cyrraedd ac mae’r Ardd yn brysur gyda’i ffocws newydd ar fod yn apelgar i deuluoedd, ond mae digon o bethau i’w wneud wrth ymyl hynny. Mae Pennaeth Adran Wyddoniaeth yr Ardd, Dr Natasha de Vere yn gweithio’n galed i achub y blaned a chafodd ei ymchwil ei ddangos yn […]

  Darllen rhagor
 4. Syr Gareth yn agor Plas Pilipala

  Llywydd anrhydeddus Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Syr Gareth Edwards, fydd yn torri’r rhuban yn agoriad swyddogol y Plas Pilipala newydd ar Ddydd Llun Gorffennaf 25ain

  Darllen rhagor
 5. Pryfed penigamp

  Mae Plas Pilipala newydd sbon yn agor heddiw (Ddydd Gwener y 1af o Orffennaf) yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar, a fydd yn dod â rhyfeddodau egsotig i Sir Gaerfyrddin.

  Darllen rhagor
 6. Y Frenhines yn anrhydeddu gŵr cydnerth yr Ardd Fotaneg

  Mae Is-Gadeirydd y Bwrdd o Ymddiriedolwyr yr Ardd Fotaneg, John Gwyndaf Ellis wedi cael ei wobrwyo gyda Threfn Arbennig yr Ymerodraeth Brydeinig (OBE) yn Rhestr Anrhydeddau Penblwydd y Frenhines.

  Darllen rhagor