Llawenydd mis Ionawr yn yr Ardd

Teithiau cerdded anhygoel, sgyrsiau hynod ddiddorol, digwyddiadau gwych, cyrsiau penigamp a mynediad AM DDIM yn ystod yr wythnos ym mis Ionawr – dyna sydd ar gael yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru y mis hwn.

Mae’n ddechrau blwyddyn ein 20fed pen-blwydd ac mae gennym ddigon o ddigwyddiadau arbennig ar eich cyfer gan gynnwys cyfres o sgyrsiau amser cinio am ddim ar ddydd Gwener sy’n canolbwyntio ar blanhigion, newid yn yr hinsawdd a’r rôl y mae gerddi botaneg yn ei chwarae wrth fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd ac addasu i’r newid hwn.

Mae’r sgwrs gyntaf ar Ionawr 10 o dan y teitl: “Cylchoedd Coed a Newid yn yr Hinsawdd, Edrych yn Ôl i Weld y Dyfodol” gan yr Athro Mary Gagen o Brifysgol Abertawe. Bydd Mary yn rhannu straeon sydd wedi’u cuddio y tu mewn i goed hynafol o bob cwr o’r byd ac yn archwilio sut y gall coed ddechrau sgyrsiau am newid yn yr hinsawdd.

Dewch ddydd Sadwrn a dydd Sul Ionawr 11-12 i’n Penwythnos Coedwriaeth, a fydd yn cynnwys popeth sy’n dda am goed gan gynnwys turnwyr pren, cerfwyr llwyau caru, gwneuthurwyr ffyn, offer pŵer a phyrograffeg.

I ddathlu ‘Blwyddyn Awyr Agored’ Croeso Cymru, mae yna gyfres o lwybrau o amgylch yr Ardd i’ch helpu i gynyddu nifer eich camau a llosgi rhai o’r calorïau Nadoligaidd hynny – casglwch daflen ar eich ffordd i mewn.

Mae yna hefyd deithiau mewn het galed o amgylch y gwaith yr ydym yn ei wneud ar ein tirwedd a’n llynnoedd i Adfer Cyfnod y Rhaglywiaeth, hwyl fwdlyd i blant cyn-ysgol bob dydd Mawrth a dydd Mercher, Ffair Fwyd, Penwythnos Hen Bethau a llawer mwy.

I gael manylion am ein holl ddigwyddiadau, ewch i botanicgarden.wales, e-bost info@gardenofwales.org.uk neu ffoniwch 01558 667149.

Mae mynediad i’r Ardd am ddim bob dydd yn ystod yr wythnos a £6 yn unig ar benwythnosau.