Cadw’n heini – Am DDIM!

A yw’n dechrau edrych petai’r Nadolig wedi cael effaith mawr arnoch?

Wel, mae hi yn flwyddyn newydd ac efallai’n amser i gadw’n heini? Pam na wnewch chi gadw i’ch addunedau’r Flwyddyn Newydd drwy losgi’r calorïau gyda 568 erw o’r Ardd Fotaneg Genedlaethol fel cefndir?

Rydym wedi creu nifer o lwybrau o gwmpas yr Ardd – rhai ar lwybrau gwastad yn addas i rodwyr, pramiau a chadeiriau olwyn gyda rhai sy’n fwy garw, gyda llwybrau garw o gwmpas yr ystâd.

Os gallwch ddod i’r Ardd ar Ddydd Llun i Ddydd Gwener, mae mynediad yn rhad ac AM DDIM.

Pa ffordd well i brofi’ch teclynnau heini newydd, i ddod o hyd ac i ysgwyd y llwch oddi ar eich FitBit y gwnaethoch gael y Nadolig diwethaf i glocio nifer fawr o gamau.

Mae’r amrywiaeth o lwybrau yma wedi cael eu marcio’n glir, ac mae map am ddim i’ch tywys ar eich taith – gall y map hefyd cael ei lawr lwytho o’n gwefan os hoffech chi ei gweld o flaen llaw.

Mae gan bob llwybr cyfradd ‘teisen gwpan’ sy’n cyfeirio at y radd o anhawster.

Felly, os ydych yn trefnu taith gyda’ch bygi, os oes gennych grŵp gerdded neu heini sy’n edrych am leoliad newydd, gwnaiff hyn ffitio’n gystal â’ch hoff fâr o esgidiau ymarfer.

Os gallwch ymweld â’r Ardd ar benwythnosau’n unig, peidiwch â phoeni, mae mynediad ond yn £3 ar Ddiwrnodau Sadwrn a Sul yn ystod mis Ionawr (er bod mynediad hefyd am ddim ar Ionawr y 1af, 7fed ac 8fed).

Os ydych am wybod rhagor, gwelwch ein gwefan, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk neu ffoniwch 01558 667149.