Ardd ar Gau

Mae’r Ardd ar gau.

Gyda thristwch mawr ein bod wedi gwneud y penderfyniad i gau’r Ardd dros dro i’r cyhoedd ar unwaith. Ni fydd yr Ardd ar agor i’r cyhoedd heddiw, nac yn y dyfodol agos.

Mae argyfwng Covid-19 yn datblygu’n gyflym iawn, ac rydym wedi gwneud y penderfyniad hwn er budd iechyd ein staff, ymwelwyr a’r boblogaeth ehangach, ac i gefnogi’r mesurau sy’n cael eu cymryd gan weithwyr iechyd proffesiynol i gyfyngu ar bwysau ar y GIG.

 

Byddwch yn ddiogel, arhoswch adref.

 


Serch hynny, mae’r sefyllfa’n newid o ddydd i ddydd felly rydym yn gofyn ichi barhau i fonitro ein gwefan a’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol i gael y wybodaeth ddiweddaraf. I gael y cyngor a’r arweiniad iechyd diweddaraf, ewch i wefan y llywodraeth os gwelwch yn dda.