Amser i rannu

Cofiwch mai Mis Medi yw’r mis y gall aelodau dod â ffrind am ddim i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Trwy gydol y mis, bydd eich cerdyn aelodaeth yn caniatáu mynediad i un person ychwanegol – bob dydd o fis Medi. Mae hyn yn golygu, gall y rhai ohonoch chi gydag aelodaeth ar y cyd ddod â phâr arall, a gall aelodau’r teulu ddod â dau oedolyn ychwanegol a hyd at bedwar o blant!

Ac mae digon i’w weld a’i wneud yn ystod y mis arbennig hwn.

Am fwy o wybodaeth ar sut i ddod yn aelod o’r Ardd Fotaneg Genedlaethol ffoniwch Jane ar 01558 667118 neu e-bostiwch membership@gardenofwales.org.uk