Eitemau Newyddion

Datganiadau newyddion - fel blogbost ond mwy corfforaethol

Hidlo rhestr

 1. Gwenyn Mêl yn Haneswyr: Gwenyn mêl yn amlygu’r modd y mae ein tirwedd flodau wedi newid dros y 65 mlynedd diwethaf

  Mae gwenyn mêl wedi bod yn helpu ymchwilwyr o Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru i olrhain sut y mae caeau, gwrychoedd, mannau gwyllt a gerddi y Deyrnas Unedig wedi newid ers yr 1950au.

  Darllen rhagor
 2. Ewch ati i hau a thyfu er mwyn creu eich dôl fach eich hun

  Trawsnewidiwch eich lawnt trwy greu dôl – mae’n haws nag yr ydych yn ei feddwl.

  Darllen rhagor
 3. Creu hafan wanwyn arbennig ar gyfer peillwyr

  Am dyfu planhigion sy’n berffaith ar gyfer peillwyr?

  Darllen rhagor
 4. Jin Waun Las

  Yn cyflwyno ‘Waun Las’, Jin Sych Llundain a wnaed gan ddefnyddio planhigion sy’n gyfeillgar i beillwyr a mêl o’n gwenyn.

  Darllen rhagor
 5. Mae Bwrdd Ymddiriedolwyr yr Ardd yn tyfu

  Mae’n bleser gan Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru gyhoeddi penodiad pum Ymddiriedolwr newydd

  Darllen rhagor
 6. Sebon Aur yr Ardd Newydd

  Mae cynhyrchion newydd cyffrous yn ymuno â’r dewis o nwyddau Aur yr Ardd, ar gael yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn unig.  Mae tri sebon newydd hyfryd nawr ar werth yn Siop Rhoddion yr Ardd Fotaneg – Sebon Mêl, Sebon Mêl a Lafant a Sebon Mêl a Mynawyd y Bugail Rhosynnog. Mae’r sebonau hyn wedi eu […]

  Darllen rhagor