Eitemau Newyddion

Hidlo rhestr

 1. Extravaganza Theatr Awyr Agored Penwythnos Gŵyl y Banc!

  Mae yna dair sioe theatr awyr agored gwych yn yr Ardd y penwythnos gŵyl y banc yma.

  Darllen rhagor
 2. Adar ysglyfaethus anorchfygol yn gwneud i’n Gardd dyfu

  Mae dros 200 mlynedd ers yr oedd eryrod euraid yn olygfa gyffredin yng Nghymru. Ond maent ar fin dychwelyd i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru gydag agoriad Canolfan Adar Ysglyfaethus Prydeinig ar Fehefin 1

  Darllen rhagor
 3. Yr Ardd yn cofrestru fel y cyntaf fydol i Gymru

  Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru i dderbyn selnod glôb am gymeradwyaeth am ragoriaeth wyddonol a garddwriaethol

  Darllen rhagor
 4. Canmol Gwirfoddolwyr

  Yn galw ar wirfoddolwyr yn Sir Caerfyrddin! Mae eich Diwrnod Arbennig chi ar ddydd Mercher, Mehefin 6 sy’n golygu mynediad RHAD AC AM DDIM ar eich cyfer i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

  Darllen rhagor
 5. Gwyddoniaeth wych Gymreig yn helpu datrys pos peillio

  Mae gwyddonwyr Cymreig sy’n ceisio datrys y cawr o bos jig-so o beilliad planhigyn gam yn nes i wybod sut mae i gyd yn dod ynghyd diolch i bapur newydd gan yr ymchwilydd PhD Andrew Lucas

  Darllen rhagor
 6. Ymweliadau â’r ardd yn cyrraedd anterth wedi 17-mlynedd

  Mae aelodau staff a gwirfoddolwyr Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn dathlu cynnydd mawr yn y nifer o ymwelwyr

  Darllen rhagor