Eitemau Newyddion

Datganiadau newyddion - fel blogbost ond mwy corfforaethol

Hidlo rhestr

 1. Sgwrs a Lansio Llyfr ar Dyfu’n Ddoeth a Newid yn yr Hinsawdd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

  Rydyn ni wrth ein bodd cael cyhoeddi y bydd yr awdur lleol arobryn a’r newyddiadurwraig a’r arddwraig arloesol Kim Stoddart yn rhannu llawer o awgrymiadau, gobaith ac ysbrydoliaeth i arddwyr ledled Cymru yng Nardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar 29 Mawrth 2023.

  Darllen rhagor
 2. Llwybr y Gryffalo yn barod i agor

  Bydd Llwybr newydd y Gryffalo yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn agor ddydd Iau 23 Mawrth.

  Darllen rhagor
 3. Disgyblion yn plannu hadau heddwch o hen goed

  Mae arbenigwyr o Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn ysbrydoli plant ysgol lleol i dyfu hadau o goeden a lwyddodd i oroesi’r bom atomig a ddisgynnodd ar Hiroshima ym 1945.

  Darllen rhagor
 4. Teyrngedau i Rob Jolliffe

  Mae teyrngedau wedi eu rhoi i Rob Jolliffe, cyn gadeirydd ymddiriedolwyr Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

  Darllen rhagor
 5. Agoriad Cyfleuster Derbyn Planhigion

  Yn ddiweddar, agorwyd ein Cyfleuster Derbynfa Planhigion ac mae planhigion newydd eisoes yn dechrau cyrraedd!

  Darllen rhagor
 6. Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II

  Roedd Ei Mawrhydi Brenhines Elizabeth II yn berson gwirioneddol ryfeddol a gysegrodd ei bywyd i’w phobl ac am hyn rydym yn hynnod ddiolchgar. Anfonwn ein cydymdeimlad diffuant at y Teulu Brenhinol a’n cydymdeimlo gyda’n Noddwr, Ei Fawrhydi Brenin Siarl III.

  Darllen rhagor