Eitemau Newyddion

Datganiadau newyddion - fel blogbost ond mwy corfforaethol

Hidlo rhestr

 1. Agoriad Cyfleuster Derbyn Planhigion

  Yn ddiweddar, agorwyd ein Cyfleuster Derbynfa Planhigion ac mae planhigion newydd eisoes yn dechrau cyrraedd!

  Darllen rhagor
 2. Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II

  Roedd Ei Mawrhydi Brenhines Elizabeth II yn berson gwirioneddol ryfeddol a gysegrodd ei bywyd i’w phobl ac am hyn rydym yn hynnod ddiolchgar. Anfonwn ein cydymdeimlad diffuant at y Teulu Brenhinol a’n cydymdeimlo gyda’n Noddwr, Ei Fawrhydi Brenin Siarl III.

  Darllen rhagor
 3. Ymweliad Brenhinol

  Cafwyd cyflwyniad arbennig iawn yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru pan gyflwynodd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford coeden dderw ifanc i Uchelder Brenhinol, Tywysog Cymru yn anrheg i nodi Jiwbilî Platinwm y Frenhines.

  Darllen rhagor
 4. Coeden dderw ifanc yn cael ei rhoi gan bobl Cymru i nodi Jiwbilî Platinwm EM y Frenhines

  Bydd Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yn ymweld â Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru i dderbyn coeden dderw ifanc gan Brif Weinidog Cymru, fel rhodd gan bobl Cymru i EM y Frenhines i nodi’r Jiwbilî Platinwm.

  Darllen rhagor
 5. Cyfarwyddwraig Newydd i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

  Yn dilyn proses recriwtio gystadleuol a wnaeth ddenu sylw rhyngwladol, mae’n bleser gan Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru gyhoeddi penodiad Cyfarwyddwraig newydd.

  Darllen rhagor
 6. Trosglwyddiad Hwb yn boblogaidd iawn gyda gwirfoddolwyr

  Oedd yr agoriad y ‘hwb’ newydd sbon yn ddechrau gwych i Wythnos Gwirfoddolwyr ac yn ffordd berffaith o ddweud ‘diolch’ enfawr am gyfraniad holl wirfoddolwyr yr Ardd Fotaneg.

  Darllen rhagor