Gwyfyn Claergoch

Tyria jacobaeae

Mae’r Gwyfyn Claergoch yn debyg iawn o ran ei liw i’r bwrned pum smotyn, ond mae’r patrwm ar yr adenydd yn wahanol.

Yn ei nodweddu y mae’r llinell sy’n ymestyn o waelod pob adain i’r blaen, yn ogystal â phresenoldeb dau smotyn ar flaen pob adain.

Mae’n hedfan yn ystod y dydd, a gellir dod o hyd iddo mewn cynefinoedd megis gerddi a choetiroedd.

Mae ei lindys melyn a du nodedig yn bwydo ar lysiau’r gingroen cyffredin, ac mae eu lliwiau yn rhybuddio ysglyfaethwyr nad ydynt yn fwytadwy.

Cadwch eich llygaid ar agor amdanynt yn nolydd Gwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las.