Cwpan Robin Goch

Sarcoscypha sp.

Edrychwch am y ffwng siâp-cwpan nodedig hwn o fis Ionawr i fis Mawrth ym Mhont Felin Gât, a’r coed gwern yn ymyl ein Labordy Dŵr.

Mae e’n tyfu ar frigau sydd wedi cwympo, yn enwedig y rhai sydd wedi’u gorchuddio â mwsogl.

  • Coed y Tylwyth Teg

    Hud yr Ardd…

  • Coedfa

    Gellir dadlau mai’r Coedfa yw’r arddangosfa fwyaf uchelgeisiol yn yr Ardd

  • Adfer Parcdir

    Yn ystod pum mlynedd diwethaf rydym wedi bod yn adfer y dirwedd hon er mwyn eich llesiant, eich mwynhad a’ch antur nesaf.