Collen Ystwyth

[:en]Hamamelis spp. [:]

Edrychwch am y cyll ystwyth ar y Rhodfa, yn yr Ardd Siapaneaidd, ac ar y llwybrau ger y llynnoedd.

Maen nhw’n cynhyrchu amrywiaeth eang o arogleuon, siapiau a lliwiau yn ein tirlun gaeafol.

  • Llechwedd Llechi

    Taenwyd llechi o chwareli Cymru dros y gwelyau blodau gan greu gwrthgyferbyniad gwych rhwng lliwiau’r blodau a phorffor y llechi

  • Gardd yr Apothecari

    Gardd brydferth yn llawn o berlysiau meddyginiaethol

  • Y Rhodfa

    Wrth gerdded ar hyd y Rhodfa liwgar fe welwch sawl defnydd artistig a difyr iawn o ddŵr