Aloe

Aloe arborescens

Mae gan y planhigyn hwn rinweddau meddyginiaethol arbennig. Bydd dail sy’n cael eu malu neu eu gwasgu yn cynhyrchu balm sy’n cael ei ddefnyddio i drin clwyfau a llosgiadau. Adeg yr Ail Ryfel Byd, cafodd ei ddefnyddio’n helaeth i drin llosgiadau ar ôl y bomiau niwclear a ollyngwyd ar Siapan.