Syr Roger Jones OBE

Syr Roger Jones OBE

Ymddiriedolwr

Mae’r Ardd yn elusen ac yn cael ei llywodraethu gan Fwrdd o Ymddiriedolwyr. Mae swydd Ymddiriedolwr yn wirfoddol, a rôl y grŵp yw cefnogi’r Cyfarwyddwr wrth weithredu gweledigaeth a strategaeth yr Ardd.

Mae Sir Roger Jones OBE yn ddyn busnes blaengar ac yn gyn-lywodraethwr ar y BBC, a chyn-gadeirydd Asiantaeth Datblygu Cymru.

Mae’n gyn-Gadeirydd y Sefydliad o Gyfarwyddwyr yng Nghymru, ac yn gadeirydd ar y Pwyllgor Cymreig o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ymhlith ei apwyntiadau amrywiol, mae e ar hyn o bryd yn Ddirprwy Ganghellor ac yn Gadeirydd Cyngor Prifysgol Abertawe. Dyfarnwyd OBE iddo yn 1996 am ei wasanaeth i’r diwydiant fferyllol, a’i urddo’n farchog yn 2005.