Rob Thomas

Rob Thomas

Pennaeth Datblygu

Mae’r Pennaeth Datblygu yn creu ac yn goruchwylio o agwedd strategol tuag at godi arian a all gynnwys rhoddion mawr, rhoddion corfforaethol, deisyfu grant, ac adnoddau mewn nwyddau ar waith.

Mae gyrfa Rob wedi cael ei rhannu rhwng y sectorau preifat a chyhoeddus.  Ar ôl gweithio yng ngwasanaethau ariannol, gweithgynhyrchu, y cyfryngau a cherddoriaeth, ymunodd Rob ag Isadran Ryngwladol Awdurdod Datblygu Cymru yn 1994.  Yn 2003 daeth yn Brif Weithredwr y Fasnach Ryngwladol Cymru newydd o fewn Llywodraeth y Cynulliad.  Yna, bu’n gwasanaethu fel Pennaeth Masnach Busnes Rhyngwladol Cymru ac yn cymryd cyfrifoldeb am sefydlu sefydliad datblygu cyfryngau’r Llywodraeth, Busnes Creadigol Cymru.

Secondiwyd Rob i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ym mis Mawrth 2010, ac ers hynny mae wedi bod yn ymwneud â datblygu strategol, cynllunio a chodi arian.  Ymunodd fel aelod o staff yr Ardd yn ffurfiol ym mis Ionawr 2012 fel Pennaeth Datblygu ac ar hyn o bryd yn hyrwyddo’r prosiect treftadaeth £7.2 miliwn Adennill Parcdir Godidog, sef y mwyaf o’i fath yng Nghymru.

Yn gyfathrebwr medrus, mae Rob wedi cyhoeddi nifer o erthyglau mewn cyhoeddiadau academaidd a phrif ffrwd, yn flogwr i gylchgrawn cyn-fyfyrwyr prifysgol Rhydychen ac wedi ysgrifennu nifer o sgriptiau ffilm ar gyfer y brif ffrwd a chynulleidfaoedd plant.  Yn ddiweddar, mae wedi ysgrifennu sgript am, a chynhyrchu ffilm ddogfennol 30 munud o hyd am grewyr ystâd hanesyddol yr Ardd, Neuadd Middleton, i’w ddarlledu ar y teledu.

Mae Rob yn ŵr gradd Ieithoedd Modern o Goleg Oriel Rhydychen.

ryngau’r Llywodraeth, Busnes Creadigol Cymru.