Rhodri Glyn Thomas

Rhodri Glyn Thomas

Ymddiriedolwr

Mae’r Ardd yn elusen ac yn cael ei llywodraethu gan Fwrdd o Ymddiriedolwyr.  Mae swydd Ymddiriedolwr yn wirfoddol, a rôl y grŵp yw cefnogi’r Cyfarwyddwr wrth weithredu gweledigaeth a strategaeth yr Ardd.

Ar hyn o bryd, mae Rhodri yn Arlywydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac oedd yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru rhwng Mai 1999 ac Ebrill 2016.  Ganwyd Rhodri yn Wrecsam.  Mynychodd Brifysgol Cymru Aberystwyth, Bangor a Llanbedr Pont Steffan.  Mae’n weinidog crefydd ac yn gyfarwyddwr cwmni.  Mae’n siaradwr Cymraeg rhugl.