Pat Reilly

Pat O’Reilly MBE

Ymddiriedolwr

Mae’r Ardd yn elusen ac yn cael ei llywodraethu gan Fwrdd o Ymddiriedolwyr.  Mae swydd Ymddiriedolwr yn wirfoddol, a rôl y grŵp yw cefnogi’r Cyfarwyddwr wrth weithredu gweledigaeth a strategaeth yr Ardd.

Yn dilyn 20 mlynedd yng ngwyddoniaeth a pheirianyddiaeth, gwnaeth Pat O’Reilly symud i Gymru yn 1981, a sefydlu ymgynghoriaeth yn rheolaeth cyfleoedd.

Mae wedi cadeirio ar arolygon o bolisïau’r Llywodraeth ac ar bwyllgorau o ddatblygiad strategol; am 12 mlynedd fe wnaeth gadeirio pwyllgorau ymgynghorol Llywodraeth Cymru ar bysgodfeydd, ecoleg, adloniant a chadwraeth, drwy fod yr is-gadeirydd o CCGC (Cyngor Cefn Gwlad Cymru) yn ddiweddarach.

Yn awdur o 30 o lyfrau, mae Pat yn gyd-gyfarwyddwr o Gyhoeddi First Nature, yn arbenigo ym mywyd gwyllt, ecoleg a phynciau cefn gwlad.  Mae ei ddiddordebau eraill yn cynnwys astudio ffwng, blodau gwyllt a phryfed y dŵr.