Morgan Ward

Morgan Ward

Pennaeth Adwerthiant a Derbyniadau

Mae Pennaeth Adwerthiant a Derbyniadau yn rôl bwysig yn yr Y Tîm Rheoli Masnachol, sy’n cefnogi cenhadaeth graidd yr Ardd, ethos a llwyddiant parhaus. Fel pennaeth yr adran mae Morgan yn rheoli tîm bach o staff gwasanaeth ymwelwyr ac yn gweithio ar y cyd ag adrannau eraill. Mae’r rôl yn allweddol wrth osod a chyflawni safonau uchel o ran gwasanaeth cwsmeriaid a mwynhad ymwelwyr.

Ymunodd Morgan a thîm yr Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ym mis Mawrth 2018. Mae ganddo dros 20 mlynedd o brofiad yn ddiwydiant lletygarwch, o weini cwrw mewn tafarnau gwledig yn Essex i redeg clybiau Undeb Myfyrwyr, a Bariau Jin yng Ngheredigion a Sir Gaerfyrddin.

Mae gan Morgan profiad hefyd mewn diwydiannau etifeddiaeth, adwerthiant ac elusennau, ac roedd yn rheolwr gweithrediad ym Mlas Llanelly – tŷ sydd wedi’i adfer yn llawn i Sioraidd, ac roedd hefyd yn ysgrifennydd am rwydwaith cymdeithas Hanes Sir Gar.

Am flynyddoedd mae Morgan wedi bod yn aelod o’r Gerddi ac yn ymweld â nhw’n aml gyda’i dau fab. Mae gan Morgan angerdd enfawr am gefn gwlad Gymreig ac etifeddiaeth ddiwylliannol, mae’n aml yn gallu cael ei chanfod lan mynydd neu mewn castell.