Mike Woods

Dr Mike Woods

Ymddiriedolwr

Mae’r Ardd yn elusen ac yn cael ei llywodraethu gan Fwrdd o Ymddiriedolwyr.  Mae swydd Ymddiriedolwr yn wirfoddol, a rôl y grŵp yw cefnogi’r Cyfarwyddwr wrth weithredu gweledigaeth a strategaeth yr Ardd.

Mae Mike Woods yn Beiriannydd Siartredig ac wedi graddio gyda’i gradd gyntaf a’i PhD o Brifysgol Caerfaddon cyn darlithio peirianyddiaeth yna.

Fe wnaeth yna ymuno â PriceWaterhouseCoopers, yn arbenigo ym modelu ariannol, cyn dod yn Ymgynghorydd Technegol i’r Canolwr PPP am London Underground.

Yn bresennol, mae’n arbenigwr meincfesuro i Grŵp Cynghori Annibynnol Buddsoddi Rhaglenni a’n ymgynghorydd annibynnol.

Mae’n cynghori cleientiaid ym musnes a llywodraeth ar reolaeth asedion, modelu ariannol ac yn arwain trafodaethau i ddatrys materion masnachol.