Kathryn Price

Kathryn Price

Prosiect Adfer Parcdir Godidog: Swyddog Treftadaeth

Mae gan y Swyddog Treftadaeth cyfrifoldeb penodol o gyflawni canlyniadau treftadaeth y prosiect Prosiect Adfer Parcdir Godidog. Mae hyn yn cynnwys datblygu amrywiaeth o ddehongliadau hygyrch a hwyluso digwyddiadau treftadaeth ar draws yr Ardd. Amcan sylfaenol y rôl hon yw rhoi treftadaeth yng nghalon cynnig yr ymwelwyr, gwarchod, codi ymwybyddiaeth a hyrwyddo gwerthfawrogiad a mwynhad o asedau ac adnoddau treftadaeth gyfoethog yr Ardd, fel ased hamdden, addysgol a gwirfoddoli ac yn rhan annatod o ddatblygiad cynaliadwy’r Ardd.

Mae Kathryn wedi astudio archaeoleg ym Mhrifysgol Caerdydd ac mae ganddo MA mewn Archeoleg Balaeolithig ac Esblygiad Dynol. Ar ôl graddio, bu’n gweithio fel archeolegydd allgymorth cymunedol, maesu a darganfyddiadau ar gyfer gwahanol gwmnïau dros ledled Prydain, Iwerddon, India, Ffrainc, Oman a De Affrica.

Bu’n gweithio ar Long Llwybr Canoloesol Casnewydd fel Archeolegydd Cymunedol Amgylcheddol, fel Swyddog Archifau ar gyfer Unedau Archaeoleg Masnach UC, ac yn fwyaf diweddar fel Archeolegydd Canfyddiadau ar gyfer Lloegr Hanesyddol.

Bu’n byw yn Qatar am bum mlynedd yn gyntaf yn cyd-drefnu prosiect archeolegol a morol rhyngddisgyblaethol rhyngwladol ac wedi hynny fel Curadur yn Amgueddfa Genedlaethol Qatar.