Yr Athro Iain Donnison

Yr Athro Iain Donnison

Ymddiriedolwr

Mae’r Ardd yn elusen ac yn cael ei llywodraethu gan Fwrdd o Ymddiriedolwyr. Mae swydd Ymddiriedolwr yn wirfoddol, a rôl y grŵp yw cefnogi’r Cyfarwyddwr wrth weithredu gweledigaeth a strategaeth yr Ardd.

Iain Donnison yw Pennaeth IBERS ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae ganddo ddoethuriaeth o Brifysgol Caerdydd, ac mae’n Athro Gwyddor Planhigion sy’n arbenigo mewn glaswelltiroedd a chynaliadwyedd, meysydd y mae wedi gweithio ynddynt am dros 25 mlynedd.

Mae’n arwain grant Rhaglen Strategol Graidd y Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol (BBSRC) ar Gnydau Cryf, ac mae’n Gyfarwyddwr Canolfan Bioburo BEACON Cymru gyfan, lle mae academyddion ym Mhrifysgolion Aberystwyth, Bangor, Abertawe a De Cymru yn gweithio gyda chwmnïau yng Nghymru i ddatblygu cynhyrchion o blanhigion.

Mae’n Aelod o’r Cwmni Annals of Botany, yr elusen sy’n cyhoeddi cyfnodolyn gwyddor planhigion hynaf y byd (Annals of Botany), yn ogystal ag un o’i gyfnodolion mwyaf newydd (in silico Plants).