Huw Francis, Director

Huw Francis

Cyfarwyddwr

Fel prif weithredwr, mae’r Cyfarwyddwr Cyfarwyddwr yn gyfrifol, o dan arweiniad strategol y Bwrdd Ymddiriedolwyr, am holl faterion yr Ardd, gan gynnwys gosod ac arwain ei chyfeiriad, gweithgareddau a’i chyflawniadau.

Mae Huw Francis, a ganwyd yn Abertawe, wedi byw a gweithio ar draws y byd, yn Hong Kong, Twrci, Ffrainc a Chymru, yn ogystal â’r Alban yn fwyaf diweddar.  Fe ymunodd â’r Ardd ym mis Mehefin 2016.

Am y naw mlynedd cyn ymuno â’r Ardd fe oedd yn Brif Weithredwr i un o dirfeddianwyr cymunedol mwyaf Yr Alban, Stòras Uibhist, ble wnaeth rheoli’r 93,000 erw o Ystâd De Uist a wnaeth goruchwylio’r gweithrediad o brif brosiectau cyfalaf a thrawsffurfiad o’r busnes.

Wedi addysgu yn Ysgol Gyfun Olchfa a Phrifysgol Cranfield, mae Huw yn beiriannydd graddedig efo cymwysterau busnes a chynghorol, a phrofiad proffesiynol yn gweithio swyddi gweithredol, datblygol ac ymgynghorol.  Mae ganddo sgiliau masnachol cryf, craffter cyllidol, a phrofiad o weithio yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol.