Helen John

Helen John

Rheolwr Prosiect Adfer Parcdir Godidog

Mae’r Rheolwr Prosiect â chyfrifoldeb arbennig, gyda chymorth uwch dîm cefnogol a phrofiadol, dros weinyddu’r prosiect yn llwyddiannus, gan fynnu  safonau llym, a sicrhau bod canlyniadau ac allbynnau a nodwyd o dan dermau ac amodau’r cyllid yn cael eu cyrraedd yn llawn.

Ymunodd Helen â Phrosiect Adfer Parcdir Godidog yn Awst 2015.   Cyn ymuno â’r Ardd, gweithiodd Helen mewn nifer o swyddi yn y sectorau preifat a chyhoeddus, gan gynnwys arwain agweddau Cymreig dau o Gynghorau Sgiliau Sector, gweithio fel Swyddog Cydlynol Diwydiannol i Sefydliad Ymchwil Carbon Isel Prifysgol Caerdydd, mewn Adnoddau Dynol, a thimau peirianyddol ac ymchwil yn Corus ym Mhorth Talbot a Llanwern.

Mae Helen wedi arwain prosiectau ar draws ystod eang o ddisgyblaethau, o beirianneg i ymchwil ac addysg ac hyfforddiant.   Gan raddio ym 1989 gyda gradd Cemeg, mae Helen wedi cymhwyso’i hun ymhellach gydag MSc mewn Rheoli Adnoddau Dynol, ac yn ei hamser sbâr, mae hi hefyd wedi ennill gradd BA mewn Llenyddiaeth Saesneg.