Eluned Parrott

Eluned Parrott

Ymddiriedolwraig

Mae’r Ardd yn elusen ac yn cael ei llywodraethu gan Fwrdd o Ymddiriedolwyr.  Mae swydd Ymddiriedolwr yn wirfoddol, a rôl y grŵp yw cefnogi’r Cyfarwyddwr wrth weithredu gweledigaeth a strategaeth yr Ardd.

Mae Eluned Parrott yn gyfarwyddwraig o’r ymgynghoriaeth marchnata Parrott Communications ac yn gyn aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mi oedd hi’n Weinidog yr Wrthblaid Democratiaid Rhyddfrydol am Fusnes, Mentrau, Trafnidiaeth ac Ewrop, ac fe wnaeth hi ymgyrchu ar faterion megis iechyd anghydraddoldeb iechyd meddwl ac addysg gerddorol yn ystod ei hamser yn y Senedd.

O’r Fenni yn wreiddiol, fe wnaeth Eluned fynychu Prifysgol Caerdydd, ble wnaeth hi gwrdd â’i gwr, cyd-gŵr gradd yng ngherddoriaeth Daniel.  Fe wnaeth mynd ymlaen i ymgymryd â swyddi marchnata ac ymgysylltiad cyhoeddus i Techniquest, Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru a Phrifysgol Caerdydd cyn dechrau yng ngwleidyddiaeth.

Mae Eluned yn byw gyda’i theulu ym Mro Morgannwg.