Elizabeth Whittle

Elizabeth Whittle

Ymddiriedolwraig

Mae’r Ardd yn elusen ac yn cael ei llywodraethu gan Fwrdd o Ymddiriedolwyr.  Mae swydd Ymddiriedolwr yn wirfoddol, a rôl y grŵp yw cefnogi’r Cyfarwyddwr wrth weithredu gweledigaeth a strategaeth yr Ardd.

Mae Elizabeth Whittle yn hanesydd garddio.   Mae ganddi wybodaeth eang, a phrofiad helaeth, o barciau a gerddi hanesyddol Cymru; mae hi newydd ymddiswyddo o’i swydd gyda Llywodraeth Cymru (Cadw) fel Arolygydd Parciau, Gerddi a Thirweddau Hanesyddol, swydd a fu’n ei gwneud am 21 o flynyddoedd.

Mae hi wedi ysgrifennu llyfr a sawl erthygl ar barciau a gerddi hanesydddol Cymru.

Mae hi’n Llywydd Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru ar hyn o bryd, ac yn Ymddiriedolwr i Ardd Nelson yn Nhrefynwy.