Dr Paul Smith

Dr Paul Smith

Ymddiriedolwr

Mae’r Ardd yn elusen ac yn cael ei llywodraethu gan Fwrdd o Ymddiriedolwyr.  Mae swydd Ymddiriedolwr yn wirfoddol, a rôl y grŵp yw cefnogi’r Cyfarwyddwr wrth weithredu gweledigaeth a strategaeth yr Ardd.

Mae Paul ar hyn o bryd yn Ysgrifennydd Cyffredinol gyda Chadwraeth Gerddi Fotaneg Ryngwladol, ac wedi symud i Lanwrda yn Sir Gaerfyrddin yn ddiweddar.  Yn flaenorol, roedd yn Gynghorydd Arbennig i’r Ymddiriedolaeth Amrywiaeth Cnydau Byd-eang, a weithiodd yn Kew o 1997 – 2014 ac fe’i harweiniodd ar Bartneriaeth Banc Hadau’r Mileniwm.