Dr Natasha de Vere, Head of Science

Dr Natasha de Vere

Pennaeth Gwyddoniaeth

Rôl y Pennaeth Gwyddoniaeth yw cydlynu rhaglen ymchwil gwyddonol yr Ardd.

Mae ymchwil yr adran yn canolbwyntio ar gadwraeth bioamrywiaeth, gan gynnwys codio-bar DNA holl flodau’r D, metacodiobar DNA er mwyn deall arferion chwilota gwenyn mêl a pheillwyr gwyllt, a geneteg cadwraethol planhigion sydd dan fygythiad.

Mae’r rôl yn ymwneud yn eang ag ymrwymiad y cyhoedd â gwyddoniaeth, gan gynnwys datblygu cydweithio rhwng y celfyddydau a gwyddoniaeth.   Mae’r Pennaeth Gwyddoniaeth yn arolygu tîm o ymchwilwyr sy’n israddedigion ac yn uwchraddedigion, ac yn gyfrifol am labordy molecwlaidd, llyfrgell, archifau, llysieufa a gwenynfa’r Ardd.

Dr Natasha de Vere yw Pennaeth Gwyddoniaeth Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, ac mae’n Uwch Ddarlithydd mewn Botaneg yn Sefydliad Biolegol, Amgylcheddol a Gwyddorau Gwledig, Prifysgol Aberystwyth.

Mae hi’n fotanegydd gyda diddordeb arbennig mewn cadwraeth biolegol (BA anrhydedd Bioleg, MSc Dosbarthu Planhigion, PhD Geneteg Cadwraeth Planhigion), ac hefyd yn athro cymwysedig gyda dros 17 mlynedd o brofiad dysgu a darlithio.

Cyn cymryd ei swydd yn yr Ardd, gweithiodd am chwe mlynedd fel swyddog cadwraethol i Ymddiriedolaeth Cadwraeth Bywyd Gwyllt Whitley, gan fod yn gyfrifol am raglenni ymchwil cadwraeth mewn tair sŵ a thair gwarchodfa natur yn y DU a 10 gwlad tramor, yn bennaf yn Affrica.

Prif bwyslais ei gwaith ymchwil yw cadwraeth bioamrywiaeth Cymru, a, mewn cyfnod o newid yn yr hinsawdd, defnyddio Cymru fel labordy cenedlaethol er mwyn deall prosesau ecosystem.

Roedd codio-bar DNA holl blanhigion blodeuol Cymru yn llwyddiant mawr – gan wneud Cymru y genedl gyntaf yn y byd i gyflawni hyn.  Ymestynnwyd y prosiect yn awr i godio-bar DNA y gweddill o flodau’r DU, a datblygu’r defnydd ohono fel adnodd ar gyfer cadwraeth bioamrywiaeth er mwyn gwella bywydau pobl.  Y maes astudio allweddol cyfredol yw defnyddio metacodiobar DNA er mwyn deall hoffterau chwilota peillwyr.