Y Cynghorydd David Jenkins

Y Cynghorydd David Jenkins

Ymddiriedolwr

Mae’r Ardd yn elusen ac yn cael ei llywodraethu gan Fwrdd o Ymddiriedolwyr.  Mae swydd Ymddiriedolwr yn wirfoddol, a rôl y grŵp yw cefnogi’r Cyfarwyddwr wrth weithredu gweledigaeth a strategaeth yr Ardd.

David Jenkins yw cynrychiolydd Cyngor Sir Caerfyrddin ar Fwrdd Ymddiriedolwyr yr Ardd. Mae e’n Ddirprwy Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin ar hyn o bryd, ac yn Aelod o’r Bwrdd Gweithredol gyda chyfrifoldeb am Ariannu a Chyllid; Technoleg Gwybodaeth; Rheoli Eiddo/Asedau; Pryniant a Buddiannau.   Fel cynghorydd, mae e’n cynrychioli ward Glanaman dros Blaid Cymru.