Blogiau'r Ardd

Patrymau Patriarchaidd?

gan

Galw am bapurau

Fel rhan o “Middleton: Paradise Regained” bydd yr Ardd yn dathlu Merched a Merched Middleton ar ystadau tiriog Cymru. Ar y 24ain a’r 25ain o Dachwedd bydd penwythnos o sgyrsiau, teithiau cerdded ac arddangosfeydd yn dathlu rolau a phrofiadau’r merched hyn.

Wedi’i ysbrydoli gan Alice Abadam a’i rôl yn y mudiad ar gyfer pleidleisio i ferched, mae’r dathliadau hyn yn cyd-fynd â chanmlwyddiant y pleidleisiau cyntaf i ferched ac mewn partneriaeth â’r Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru (Prifysgol Bangor), Archif Menywod Cymru, Cymdeithas Hynafiaethol Sir Gaerfyrddin.

Bydd y diwrnod cyntaf yn canolbwyntio ar Fenywod sy’n gysylltiedig â Stad Ystad Middleton ac wedi’i anelu at gynulleidfa anarbenigol. Bydd yr ail ddiwrnod, a drefnir gan SYYC, yn ehangach ac mae croeso i gyfraniadau o bob disgyblaeth academaidd, y sector treftadaeth ddiwylliannol, archifau a haneswyr teulu a lleol, gan gynnwys papurau sy’n tynnu ar atgofion personol a phrofiadau neu gyfrifon hanes llafar.

Gofynnir i chi anfon crynodebau 250 o eiriau yn nodi’r teitl, pwnc, dadl ac arwyddocâd eich sgwrs, ynghyd â gwybodaeth fer amdanoch eich hun, yn cynnwys unrhyw gysylltiadau â sefydliadau a phrofiad ymchwil perthnasol.

Dylid e-bostio crynodebau at iswe@bangor.ac.uk erbyn dydd Llun, 21 Mai 2018.

Dylid cael cyflwyniadau PowerPoint gyda phob papur.  

 

Cyswllt i fanylion pellach