Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol

Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol

Mae’r Gronfa Dreftadaeth yn ariannu amryiaeth eang o brosiectau treftadaeth sy’n cynnwys: adeiladau; amgueddfeydd; treftadaeth naturiol; a threftadaeth traddodiadau diwylliannol a iaith.

Ers 1994, mae’r Loteri Genedlaethol wedi codi dros £39 biliwn i achosion da. Mae nhw wedi dosbarthu dros £8 biliwn i fwy na 43,000 o brosiectau treftadaeth.