Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol

Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol

Mae’r Gronfa Dreftadaeth yn ariannu amryiaeth eang o brosiectau treftadaeth sy’n cynnwys: adeiladau; amgueddfeydd; treftadaeth naturiol; a threftadaeth traddodiadau diwylliannol a iaith.

Ers 1994, mae’r Gronfa wedi dyfarnu dros £192 miliwn i fwy na 1,700 o brosiectau ledled Cymru, gan helpu i sicrhau bod ein treftadaeth ar gael i bawb ei mwynhau.