Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyfoeth Naturiol Cymru

Rydym yn gorff sydd wedi ei noddi gan Lywodraeth Cymru. Ein gwaith yw sicrhau fod adnoddau naturiol Cymru yn cael eu cynnal mewn modd cynaliadwy, eu gwella a’u defnyddio, nawr ac yn y dyfodol.