CPRW

CPRW

Ers 1928, mae YDCW wedi gweithio’n ddiflino i ddiogelu ansawdd ac amrywiaeth holl dirweddau a morweddau Cymru.

Mae ein gorffennol wedi siapio ein tirweddau a diffinio ein treftadaeth. Mae sut rydym yn defnyddio ein tirweddau heddiw yn diffinio ansawdd bywyd pawb.

Mae’n rhaid i benderfyniadau ynglŷn â newid fod yn gyfrifol, yn gadarn yn amgylcheddol ac mae’n rhaid iddynt adlewyrchu’r hyn sy’n bwysig i bobl leol.