Coleg Sir Gâr

Coleg Sir Gâr

Coleg addysg bellach ac uwch yw Coleg Sir Gâr, a leolir yn Sir Gaerfyrddin yn ne-orllewin Cymru. Mae gan y coleg bum campws o fewn y sir: Llanelli (Campws y Graig); Rhydaman; Llandeilo (Campws y Gelli Aur); Caerfyrddin (Campws Pibwrlwyd); Caerfyrddin (Campws Ffynnon Job).

Fel rheol, caiff cyrsiau eu lleoli ar un campws lle mae’r adnoddau perthnasol ar gael. Er enghraifft, lleolir yr holl gyrsiau adeiladu ar gampws Rhydaman. Mewn nifer fach o achosion gall cyrsiau fod ar gael ar fwy nag un campws, er enghraifft caiff cyrsiau trin gwallt a therapi harddwch eu cyflwyno ar gampysau Pibwrlwyd a’r Graig. Bydd proffiliau’r campysau ar y wefan yn rhoi’r manylion llawn i chi ynghylch lleoliad ein holl gyrsiau.

Ar hyn o bryd, mae gan y coleg dros 12,000 o fyfyrwyr sydd wedi cofrestru ar ystod o gyrsiau gan gynnwys Safon Uwch, NVQs, Diplomâu Cenedlaethol, Tystysgrifau Cenedlaethol Uwch, Graddau Sylfaen a rhaglenni ôl-raddedig. I gyflwyno’r cyrsiau hyn mae’r coleg yn cyflogi dros 850 o staff dysgu a chynnal. Mae’r holl gyrsiau, y myfyrwyr a’r staff wedi’u lleoli o fewn un o 10 maes cwricwlwm, a gellir cael manylion ynghylch y rhain ar wefan y coleg ynghyd â chyfleuster chwilio llawn.