Cyngor Sir Gâr

Cyngor Sir Gâr

Mae Cyngor Sir Gâr yn un o’r cyflogwyr mwyaf a mwyaf amrywiol yn Ne-orllewin Cymru, gan gyflogi dros 9000 o weithwyr sy’n darparu gwasanaethau ar draws sir wledig i boblogaeth o ryw 184,000 (Cyfrifiad 2011). Mae’r Cyngor yn cynnwys 74 o Gynghorwyr etholedig, o amrywiaeth o grwpiau Gwleidyddol, sy’n cynrychioli 58 Ward Etholiadol. Maent fel arfer yn cwrdd ar ffurf Cyngor bob mis. Nhw sy’n gwneud y penderfyniadau ac yn cytuno ar bolisïau’r Cyngor, ei gyllideb a’i flaenoriaethau o ran gwariant.

Deg o aelodau’r Cyngor sydd ar y Bwrdd Gweithredol, ac maent yn cynnwys Arweinydd y Cyngor. Y Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am wneud mwyafrif penderfyniadau pwysig y Cyngor a phenderfynu sut mae defnyddio hadnoddau i ddarparu gwasanaethau i’r sir.

Mae’r ardd yn cyd-weithredu â Chyngor Sir Gâr mewn sawl ffordd.