Partneriaeth Bioamrywiaeth Sir Gaerfyrddin

Partneriaeth Bioamrywiaeth Sir Gaerfyrddin

Mae amgylchedd naturiol Cymru yn cynnal yr amrywiaeth o organebau sy’n byw yma. Hefyd mae bioamrywiaeth yn cynnal ein bywydau ni. Mae amgylchedd naturiol iach yn rhan hanfodol o gymdeithas gynaliadwy a chadarn yng Nghymru. Mae’n rhoi inni bleser, ysbrydoliaeth a chymunedau atyniadol.

Mae ein hamgylchedd naturiol o bwys economaidd mawr, yn darparu bwyd, deunyddiau a moddion, yn rheoleiddio ansawdd yr aer a’r dŵr ac yn llunio rhan o hunaniaeth ddiwylliannol Sir Gaerfyrddin, yn darparu tirwedd a morwedd sy’n cyfrannu i’n hiechyd o ran corff a meddwl, gan ein hysbrydoli a’n haddysgu ni.

Ein partneriaid