Cymdeithas Mycolegol Prydain

Cymdeithas Mycolegol Prydain

Mae Cymdeithas Mycolegol Prydain yn Elusen Gofrestredig Brydeinig yn agored i bawb sydd â diddordeb mewn hyrwyddo a dysgu am fyd cyffrous ffyngau.

Mae ganddi adrannau i aelodau sydd wedi’u hymroi i agweddau arbennig o fyd ffyngau, gan gynnwys ymchwil arloesol i lawer o agweddau o wyddoniaeth ffyngaidd, cadw a chofnodi ffyngau, a darparu adnoddau addysgiadol i’w defnyddio gan bawb o bob oedran a phrofiad.

Os y’ch chi’n gweithio gyda ffyngau, wedi eich cyfareddu ganddynt, neu os hoffech chi ddysgu amdanynt, gall y Gymdeithas eich helpu.