Cyfleoedd

Opportiunities â thâl a di-dâl i weithio gyda'r Ardd

Hidlo rhestr

  • Pennaeth Masnachu a Derbyniadau (Cyfnod Mamolaeth)

    Mae hon yn swydd sy’n creu incwm o fewn y Tîm Rheolaeth Masnachu. Rydych yn debygol o wedi gweithio o fewn y diwydiant masnach ar lefel rheolaeth, gyda gallu profedig o ysgogi staff, yn gweithio gyda lefel uwch o gyfrifoldeb ac atebolrwydd annibynnol. Bydd gennych chi sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a rhyngbersonol ardderchog, yn ddymunol gyda […]

    Darllen rhagor
  • Ail Gogydd

    Darllen rhagor