Priodasau yn yr Ardd

Am ddiwrnod priodas bythgofiadwy…

Saif yr Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yng nghanol y Dyffryn Tywy yn Sir Gaerfyrddin.

Mae gwelyau blodau godidog, llwybrau breuddwydiol ger y llynnoedd, golygfeydd llesmeiriol, pensaernïaeth fodern syfrdanol, ac adeiladau hanesyddol a adferwyd yn ofalus, wedi’u cyfuno er mwyn gwneud hon yn lle rhamantus, unigryw i briodi ac yn gefnlen ogoneddus ar gyfer eich lluniau.

 

Eich seremoni

Y Tŷ Gwydr Mawr

Mae’r lleoliad unigryw a bythgofiadwy hwn nid ond yn cynnig lleoliad cofiadwy, ond yn fan hyblyg ar gyfer unrhyw fath o seremoni sifil neu ddathliad.

Mae’r Tŷ Gwydr Mawr ar gael ar gyfer Seremonïau Sifil a lle i hyd at 150 o bobl.

Cost:

Seremoni yn Unig (Uchafswm o 150 o bobl) – £1,200

Seremoni a Gwledd Briodas (Uchafswm o 150 o bobl) – £2,400

 

Y Babell Fawr

Mae’r Babell Fawr gain wedi’i leoli y tu ôl i Fwyty’r Tymhorau ac wedi’i gwisgo’n glasurol mewn ifori.  Mae ganddi far a phatio gardd breifat ei hun.  Mae’r lleoliad hon ar gael ar gyfer amrywiaeth eang o seremonïau.

Mae gan Y Babell Fawr le i hyd at 150 o westeion mewn rhinwedd bwyta eistedd a 180 am fwffe.

Cost:

Gwledd Briodas (Uchafswm o 150 o bobl) – £1,200

 

Yr Oriel & Cwrt

Mae’r Oriel yn rhan o’r hen Bloc Stablau ac mae ganddi nenfwd bwaog uchel yn atgoffaol o bensaernïaeth eglwysig.  Mae’r ystafell hyfryd hon wedi’i drawsnewid yn chwaethus i gynnig lleoliad clasurol ond modern ar gyfer gwleddoedd priodas, a thrwy hynny i gyd yn ychwanegu at y naws.

Mae llonyddwch tawel Yr Oriel yn ei gwneud yn lleoliad delfrydol ar gyfer digwyddiadau personol.  Mae yna le i 68 o westeion mewn arddull theatr ar gyfer y Seremoni.  Yn drwyddedig trwy gydol y flwyddyn ar Seremonïau Sifil, mae’n addas ar gyfer partïon llai o faint neu dderbyniad diodydd cyn y wledd priodas.  Mae’r arddangosfeydd o waith celf yn ychwanegu at yr awyrgylch dymunol sy’n annog ymlacio a sgwrsio.

Mae’r Cwrt yn cynnig lleoliad swynol yn yr haf, mae gan y cyfleusterau bwyta dan do lle i 40 o westeion.

 

Llwyfan Perfformio

Ffrâm dderw hyfryd agored wedi’i leoli yn yr Ardd Allanol.  Mae’r lleoliad hwn gyda lle i hyd at 150 o westeion.  (Bydd angen i chi ddewis un o’n lleoliadau eraill fel dewis arall tywydd gwlyb.)

Mae’r holl gyfleusterau yn hygyrch i bobl anabl.

 

Mae Pecynnau Priodas yr Ardd yn cynnwys:

Parcio ceir preifat o fewn yr Ardd AM DDIM

Mynediad AM DDIM i’r Ardd ar gyfer eich gwesteion i gyd.

Mynediad AM DDIM i bob ardal ar gyfer dibenion ffotograffig.  Gwasanaeth bygi ar gael.

 

Arlwyo am Briodasau

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn ymfalchïo yn y safon o fwyd a lletygarwch y mae’n ei chynnig ar gyfer diwrnod eich priodas.

Rydym yn gweithio’n galed i roi’r gorau fwyd ffres a gynhyrchir yn lleol ac yn defnyddio gymaint o gynhwysion a gwasanaethau lleol ag sy’n bosib.  Mae gennym ddewis o fwydlenni a mathau o fwyd ar gael.

Efallai y byddwch am drafod eich gofynion gyda’n partner arlwyo, Strawberry Shortcake, ac y byddant yn gallu creu bwydlen bwrpasol ar eich cyfer.

 

Am fwy o wybodaeth

Cysylltwch â Cellan Williams, Pennaeth yr Adran Priodasau a Chorfforaeth ar 01558 667147 neu e-bostiwch cellan.williams@gardenofwales.org.uk