Collen Ystwyth

Hamamelis spp.

Edrychwch am y cyll ystwyth ar y Rhodfa, yn yr Ardd Siapaneaidd, ac ar y llwybrau ger y llynnoedd.

Maen nhw’n cynhyrchu amrywiaeth eang o arogleuon, siapiau a lliwiau yn ein tirlun gaeafol.