Creigafal y Gogarth

Cotoneaster cambricus

Gweladwy nawr

Mae hwn yn tyfu’n wyllt mewn un man yn unig yn y byd – ar y Gogarth.

Mae gwaith cadwraethol wedi golygu bod niferoedd Greigafalau’r Gogarth wedi cynyddu’n sylweddol.  Mae e’n edrych yn debyg i gotoneaster asgwrn pysgodyn (Cotoneaster horizontalis), sy’n lledaenu’n aml o erddi i’r gwyllt. Ond mae tîm gwyddonol yr Ardd wedi dadansoddi’r samplau DNA, a darganfod bod Creigafal y Gogarth yn rhywogaeth unigryw.  Efallai i’r boblogaeth fechan hon oroesi’r Oes yr Iâ diwethaf.