Alaw’r coed

Idea leuconoe

Gweladwy nawr

Gallwch feddwl am alaw’r coed fel angylion bach Plas Pilipala

Maen nhw’n hedfan yn araf ac yn osgeiddig ac yna, pan yn gorffwys, maen nhw’n cadw’r adenydd yn agored, yn wahanol i’r rhan fwyaf o bilipalod sy’n eu cau.
Hyd yn oed wrth fwydo, bydd alaw’r coed yn symud tipyn bach ar yr adenydd er mwyn creu awel yn y gwres.
Does dim brys arnyn nhw oherwydd mae’r patrwm ar eu hadenydd yn dweud wrth adar ysglyfaethus eu bod yn wenwynig.

Ble y n y Byd

Mae alaw’r coed y n byw yng nghoedwigoedd trofannol trwchus Borneo a’r Dwy rain Pell.

Gallwch ddod o hyd glöyn byw hwn ym Mhlas Pilipala