Seren Las

Amsonia hubrichtii

Gweladwy nawr

Blodau glas yn y gwanwyn a dail fflamgoch yn yr hydref - bendigedig

Bob mis Hydref, mae lliwiau llachar dail pluog y planhigyn lluosflwydd hwn yn dod â chynhesrwydd arbennig i ran uchaf Y Rhodfa.

Yn frodor o Arkansas, mae’r Seren Las yn cynhyrchu blodau glas hyfryd yn y gwanwyn.