Cwpan Robin Goch

Sarcoscypha sp.

Gweladwy nawr

Edrychwch am y ffwng siâp-cwpan nodedig hwn o fis Ionawr i fis Mawrth ym Mhont Felin Gât, a’r coed gwern yn ymyl ein Labordy Dŵr.

Mae e’n tyfu ar frigau sydd wedi cwympo, yn enwedig y rhai sydd wedi’u gorchuddio â mwsogl.